Te drejtat e femijeve

Te drejtat e femijeve

 
Nr - Gjykata E Lartë Nr. 24 Vendimit. VENDIM. NË eMËR TË REPUBLIKËS. Kolegjet e Bashkuara Te Gjykates se Larte Te perbera nga: Thimjo Kondi Kryetar. Kristaq Ngjela Anetar
Dallimet E Verteta Dhe Mitet Gjinore - Milika Dhamo ... Sipas saj “as të drejtat e gruas nuk kuptohen dhe as vetë gruaja ... Në përqasjen e të dhënave qëndrohet ... ku formohet identiteti gjinor i fëmijëve.
Www.gjykataelarte.gov.al Me padine objekt gjykimi paditesja Qefsere Dingu ka kerkuar Te drejtat e tjera pasurore Te fituara ne menyre ... duke u mohuar trashegimtareve Te tjere (8 femijeve) ...
Sociologjia Si Shkence E Veqante E Mori Emrin Dhe U ... Ne kete menyre pushteti shteteror behet apsolut qe shtetasit ia kane dorezu Te drejtat e ... rregullimi i banesës,rritja e fëmijëve etj.Femra që ta realizoj ...
Hyrje NË AdministratËn Publike - Fakultetijuridik - Home Objekt studimi i të gjitha shkencave juridike është e drejta dhe shteti , secila prej tyre këto dy dukuri i studion në aspektin e vet, duke përcaktuar vlerat ...
Permbajtja - Bashkia Durres - Faqja Zyrtare Ne Internet MESAZHI I BUXHETIT Te VITIT 2014 Kapitulli I Informacion i pergjithshem mbi buxhetin e vitit 2014. Kapitulli II Parashikimi Te ardhurave ne Buxhetin e Bashkise Durres ...
Zhvillimi I Sjelljeve Të Përshtatshme Dhe Nxitja E ... Të drejtat e fëmijëve (leksion) P. Senge, Shkollat e të nxënit, Burimet për edukimin dhe kujdesin e hershëm për fëmijët, faqe 607-611.

Top Commented
Today's Data
Related Data

infobrave is in compliance with 17 U.S.C. 512 and the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on infobrave or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section. Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys' fees) if you misrepresent information listed on our site that is infringing on your copyrights. We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter. The following elements must be included in your copyright infringement claim: * Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address. * You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in infobrave' search results. * A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. * A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Send the written infringement notice using our contact form.

Please allow 1-2 business days for an email response. Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due the complaint not properly being filed.

Close