Ligji i ndryshuar per

Ligji i ndryshuar per

 
L I G J - Al-tax Home Dispozitat e këtij Ligji zbatohen për regjistrimin e të gjitha pasurive të paluajtshme që shtrihen brenda ... të ndryshuar, shfuqizohet. 2. Ligji nr ...
Www.zrpp.gov.al Neni 328 i K.Pr.Civile; Ligji nr.9235, datë 29.07.2004 “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës”. ... i ndryshuar me Ligjin nr.9684, datë 06.02.2007, ...
V E R E N ... e marrëdhënies së veçantë të punës që përcakton Ligji nr.8553/1999 “Për Policinë e ... për këto arsye, i ka ndryshuar vendimet duke ...
ShpËtim Hasanaliaj - Gjykata Kushtetuese 5.KOMPEZACIONI? 5.-Nese kreditorit debitori i ka borxh .mund te behet kompenzacioni i borxhit per borgj.Per ... Ligji mbi qarkullimin e ... pa e ndryshuar ...
E Drejta Civile I “pyetje Te Provimit 2009” Humbja e shtetësisë mund të bëhet sipas kushteve që i parasheh Ligji, ... për t'u ndryshuar kërkohen kushte dhe procedurë speciale e rigoroze, ...
Hyrje NË AdministratËn Publike - Fakultetijuridik - … Ligji nr. 8405, datë 16.9.1998 "Për urbanistikën", i ndryshuar, ... brenda afateve të parashikuara nga Ligji për planifikimin e territorit, ...
Ligj Nr - Bashkia Bajram Curri ... nuk përbëjnë pengesë për zbatimin e dispozitave të këtij Ligji, për zbatimin e standardeve dhe as bien ndesh me kërkesat ligjore ... të ndryshuar, ...

Top Commented
Today's Data
Related Data

infobrave is in compliance with 17 U.S.C. 512 and the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on infobrave or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section. Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys' fees) if you misrepresent information listed on our site that is infringing on your copyrights. We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter. The following elements must be included in your copyright infringement claim: * Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address. * You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in infobrave' search results. * A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. * A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Send the written infringement notice using our contact form.

Please allow 1-2 business days for an email response. Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due the complaint not properly being filed.

Close