Kontrate pune

Kontrate pune

 
Standardi Ndërkombëtar I Kontabilitetit 11 - Fillimi Faturimet progresive janë shuma të faturuara për punë të kryera në një kontratë të paguara ose jo nga klienti.
Fushëveprimi I Udhëzuesit Operativ - Public Procurement ... Megjithatë, brenda një shume prej 10% të vlerës së kontratës një kontratë për furnizime/shërbime/punë shtesë, të cilat nuk ishin përfshirë, ...
International Financial Reporting Standard 4 - Fillimi Një kontratë e tillë nuk është kontratë sigurimi edhe nëse mbajtësi e përdor kontratën për të zbutur një ekspozim bazë ndaj rrezikut.
Nr - Gjykata E Lartë Ne kete lloj Kontrate, ... Shperblimi per vjetersi ne pune (neni 145), qe paguhet nga punedhenesi kur marredheniet kane zgjatur mbi tre vjet, ...
Pjesa A: Procedurat E Tenderimit - Public Procurement … 4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ... konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti ...
Nr - Gjykata E Lartë Ndermjet paleve ndergjyqese ka ekzistuar nje “kontrate e sherbimit publik”. ... Rikthimi ne pune eshte ne diskrecionin e administrates se policise, ...
E Drejta Romake - Ferki-berisha.tk - Fillimi Zotësia juridike e këtyre personave ishte e kufizuar: kishin të drejtë të lidhnin punë juridike me të cilat përmirësonin pozitën e tyre ekonomike, ...

Top Commented
Today's Data
Related Data

infobrave is in compliance with 17 U.S.C. 512 and the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on infobrave or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section. Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys' fees) if you misrepresent information listed on our site that is infringing on your copyrights. We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter. The following elements must be included in your copyright infringement claim: * Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address. * You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in infobrave' search results. * A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. * A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. * Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Send the written infringement notice using our contact form.

Please allow 1-2 business days for an email response. Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due the complaint not properly being filed.

Close